ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

مودریك ژاڵی

 

فیشه‌كدانه‌كه‌م : پڕپڕله‌وشه‌

پشتێنی ته‌قینه‌وه‌م : شیعر

ناخم :

لێوانلێوه‌ ، له‌ تی ئێن تی عه‌شق

تۆته‌نیا سینه‌تم بۆ بكه‌ره‌وه‌

بزانه‌ چۆن له‌م دوو گومبه‌تی مه‌رقه‌ده‌دا

خۆم ئه‌ته‌قێنمه‌وه‌ !

ئیدی، به‌یه‌كه‌وه‌

سه‌فه‌ر ئه‌كه‌ین

بۆنه‌مری

بۆ به‌هه‌شت

بۆهه‌میشه‌ له‌خوا نزیك ئه‌بینه‌وه‌ !

  • 1