ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

بەكر ئاڵەیی

زەمەنی خۆشەویستی ئێمە ئەوەندە تەمەنی بوو

پێت گوتم كوتایی ، خۆشەویسترین وشەیە

بۆیە خۆم كوشت

پێت گوتم دوا ماچ

جوانترین قەسیدەیە

بۆیە تفم كرد

لەبەهەشت

لەوڕۆژەوە هەر شیعر دەنوسم و

ناتوانم لەزەتی ڕاموسین بكەم بەشیعر

لەو ڕۆژەوە

هەر گریان دەهۆنمەوە

ئێواران 

بێ ماچ

خۆم 

غەریب

هەڵتەك هەڵتەك

ڕێگەدەگرم و دەڕۆمەوە.

  • 1