ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

هۆنراوەی..دایکی سۆلاڤ

 

تـۆ دڵســۆزی.. زۆر پـــیرۆزی

چەنــد بەسـۆزی.. مامـۆســـــتا

* * * * * * * * * * * * * * *

تۆ رابــــەری.. لەسەر ســەری

پەیــامبــــــــەری.. مامـۆســــتا

* * * * * * * * * * * * * * *

مەشخەڵی نوور.. رێبڕی دوور

تۆی گوڵی سوور.. مامـۆســـتا

* * * * * * * * * * * * * * *

رێزت ئەگـرین.. هەتـا ئەمـرین

نـــاوت ناســڕین.. مامـۆســــتا

* * * * * * * * * * * * * * *

رێی زانستیت.. دڵ پـڕهـەستیت

دوور لە پەسـتـیت.. مامـۆســــتا

* * * * * * * * * * * * * * *

چـرای ژیـان.. رەوشتی جــوان

ئــەدەی پێـمــــان.. مامـۆســــتا

* * * * * * * * * * * * * * *

تـۆ هــــەوێنی.. دڵ خــــــاوێنی

هەسـت بــزوێنی.. مامـۆســــتا 

سوید: ٢٠١٧