ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 ‎ 

ئەو درەنگ درەنگ دێت،

‎،چەند دەقەیەكی پێدەچێت

‎،پەیكەرێكی تاریك

‎،لەناخیداو دەیشكێنێت

‎،پێی گووتم ئەوكتێبانەم لەمێشكدەربكە

‎،نامەوێت من ئاقڵ بم

‎،نامەوێت گوێم لەشیعر بێت

‎،نامەوێت بەدەنگی گۆرانیەكان سەرخۆش بم

‎دێم سەرم دەدەمەوە بەعیشق،دێم دڵم

‎،دەدەمەوە بەشێتی

‎بەوبارانە خۆم تەڕ دەكەم،خۆم لەتاسی

‎حەمام دەدەم،خۆم شێت دەكەم،

‎گوێ لەهیچ پێغەمبەرێك ناگرم،ئایەتێك

‎لەبەر ناكەم،

‎دێم خۆم بەئایەتی یاخیەك بسمیل دەكەم،

‎نابێ ئەشكی هیچ. نیشتیمانێك ببینم

‎ودەنگی سەرۆكەكان بەپاپوچەكەمەوە

‎شەتەك دەدەم،

‎شەو خەونێكم بەخوداوە بینی،پێی گووتم

‎درەنگە درەنگ،ئاسەواری ماندوێتی

‎،لەسەرت دەربكە

‎گزنگی سەرابەكان،توڕ هەڵدە،دڵت بەرەوە

‎!بۆشەڕاب

‎،مەسكەنت بەرەوە بۆماچ

‎،لەژێر ڕیتمی شێتیدا بخەوە

‎شەیتان لەباوەشت بگرەوسوڕەتی قاوەڵتی

‎،بخوێنە

‎،چی پەیكەری خوداكان هەیە بیشكێنە

‎ئەو درەنگ درەنگ دێت،

‎!تاحازر دەبێت،ئەو كەمێكی پێدەچێت

 

٧/١/٢٠١٩