ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

من دەڤەرێک دڵمە

کیژانی

هێندەی خەمی دڵنەوایی و جوانکردنی چەکەکانیانن

سەنگەر لە برۆ و برژەنگ ناگرن

من ئاواییەک دەناسم

کوڕانی

هێندەی خەڵوەتی سەنگەرن

یەڵدا ناناسن

دەڤەرێک

سپێدەی لە نەمری و

کازیوەی لە باروت ئاوادەبێت

شەوی لە برین و

ڕۆژانی لە دیرۆک

 

من بە هەوارئ شارەزام

باوک کوڕی شەهیدی دەنێژئ و

کوڕ باوک

دایک

کچی شەهیدی کفن دەکاو

کچ دایک

 

من كانتۆنئ دەناسم

لە ژێر ڕۆشنایی بۆم باراندا

دابی مندڵەکەی دەگۆڕئ

هەلهەلە بۆ مەرگە و

گۆڕ پڕدەکات لەژیان

 

دواجار سەنگەر بۆی گێڕامەوە

ئەوەی لە دواهەناسەی شەڕەڤانێک دوزیانەوە

نشتیمان بوو

ئەوەی لە برینی گەریلایەک ڕژا

نشتیمان بوو