ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

جەنگی شەوێكی سپی بوو

تۆم لەدەست كەوتەخوارەوە

،،،،،،،،،

درەنگ بووە

ئاخر

دەمێكە خەریكی زیندەگی مردنم

،،،،،،،،

دەستێكی ئاسمانی ڕەنگ دەكرد

دڵیشی لەسەر زەوی دانابوو

كۆتر

،،،،،،،

ئەو بۆ مردنی خۆی لەچیا بوو

نەیهێشت ئێمە جێبهێڵێت

بەردێك

،،،،،،،،،

ئەو هەورازە بۆ قومە ئاوێك

پشتی شكا

مەتارەی دڵێكی تینوو

،،،،،،،،

گوڵەكانی خستە ناوئینجانەكە

بۆ

بارینی باران

،،،،،،،،،،،،

بیر دەكاتەوە

بگات دوا قسەی خۆی بنوسێتەوە

گزنگ

،،،،،،،،،

دوا ڕەنگ

هەر لەدەنگی خۆرەوە ڕەنگ دەبێت

،،،،،،،،،،،،،