ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

گەر تـەمــەنـم

دووبـارە بـــێ و

دیـســــانــەوە بـێـمـــە دنــیا

لـە دووری تــۆ

گـۆشــەیــێ پـڕ

ناکــەم لــە حـەسرەت و بـریا

بـۆ چـرکـەیـەک

بێـدار نابــم

شـێتــم کـا خــەیاڵــی جــوانت

نـایـەمــە بــەر

دەرگــای شـەووت

ناوەخـتێ بـبـمـــە مــیوانـــت

خـۆم نـاکــەمــە

لــۆمــەی خـەڵکــی و

خـەمـت بادەم پـێ بنـــۆشـــێ

یـەک فـرمێسکت

بــۆ ناڕێـژم

پـــەڕەی ڕوومــەتــم بڕوشـــێ

دانـامێنــــم

کـە ئێـــواران

سـەرەتای شــەوێ غـەمبـــــارە

لێــم نابیســـتن

وەســفی مـانگ کەم

کـــە دوور ئــەبــی لــەم هــەوارە

گــەر دووبارە

بێمــە دنیـــــا

شــیریـــنە ئــەم ژینـــە تـاڵــــەم

تاجــت لـەسەر 

ســەر دائـەنێــــم

ئەتکــەم بـە شـاژن لــــەو ماڵــــەم

٢٠١٩/٥/١٩ سـلـێمــانــــــی