ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

باران

بــــاران نـــم نـــم دەبـــــارێ

جـوانــە، کــە دێـتــە خـوارێ

منیـش ئێـســتــا لــە ڕێـگــام

دەڕۆم بـــەرەو خـوێنـدنـگـام

چـەتــرە جــوانــەکــەم پێـیـە

مــن تــەڕ نـــابــم لــەم ڕێـیـە

گــەر ھاوڕێم چـەتـری نـەبوو

دەڵـێــم: وەرە بـــــــۆ لام زوو

بــا تـەڕ نەبـیت ھـاوڕێی مــن

وەرە بـــۆ ژێـر چـەتــری مــن

 

ئێمە، کە ھاوڕێ و دۆست بین 

دەبـێ بـۆ یـەک پێویسـت بین

شیعر بـــــــۆ منداڵان