ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

هەموو شتێك شكا، 

باڵای ئەوتیشكانەی لەدوورەوە دەڕژانە ڕوح، بەبەرچاوی مانگەوە شكان.

هاتنی فرمێسك، بۆ ئومێد دەڕژا شكا، دڵم، لە بەردەم نەهاتنەوەی پەیامبەرێكی خوا شكا، ئەوەتا، خەڵك بەپێوە دەمرن! 

بەدەم گۆرانیەوە دەشكێن!

زەوی دەكوڵێ، مردنی هەمووان دەنوسێت و قاقا لەپێكەنین توڕە دەبێت و دەگری!

جۆگەكان دەستیان بەوشكای دەریاوە گرتووە تانەمرن، لەنیوەشەودا نامە بۆسپێدە دەنوسن،

ئاسمان، بەدەم هەنسكی بارانەوە، بەدەست هەورەكانەوە دمرێت!

كەس نیە نەشكێت!

كەس نیە خودای لەدڵی خۆیدا نەكوشتبێت!

كڕۆنۆش، نزا، لە بەردەم كافێیەك ، گیانی سپاردووە، 

چریكەی عیشق لەڕێگەی ماچێكدا سەری نایەوە، 

جلیوەی ئەو تاریكیانە چەند شیرین بوون، كە مەریەمی دایك بەسۆزەوە،

ڕۆڵە سەرمات نابێت،

ئەو ڕۆیی ژیان شكا،

باڵای خۆر لەكن من،

هێندەی گوڵە پایزەو هێندە ڕیحانەیەك سیس بوو،

برینی ناو سكی(ئیجە) بە ئێمە ساڕێژ نابێ!

بەئێمە ناچێتەوە ناو قوڵایی!

بە ئێمە نابێتەوە بە سەفەر!

ئەو شۆڕش و ڕاپەڕینانە هەر لەژێر باری ئەو بێمنەتیەی دونیا دەشكێن!

هەموو شتێك، شكا،

خودا،

ماڵ،

كتێبەكانی ئاسمان،

دەرگەكانی دۆزەخ شكان بۆچوونی ئادەمیەكان.