ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

مـەلێـکی زۆر جوان و قشت

هـەڵـفـڕی بـۆ شـاخ و دەشت

گوتـی: ئـۆخـەی ئـــازاد بووم

بە ژینگەکەی خۆم شاد بووم

دەمێـک بـوو لــە نێو زینـدان

دەمـنـاڵانـــد بــە ئێـش و ژان

لــە قـەفــەز بـووم بـە بێ هۆ

دوور بووم لە دەشت و لە کۆ

بـەڵام ئێـسـتـا ســەربــەسـتم

لـــە کـۆســـار و لــــە دەشـتم

وا دەژیـــــم بـــــە ئــــازادیـی

دەچـێــژم تـــامــــی شــادیـی

شیعر بۆ منداڵان