ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 كەژاڵ ئیبراهیم خدر/ بڕیار

بڕیار وابوو ببین بە بەرد

کام بارانە کام تۆفانە

زۆر بەخوڕە

ئێمە ی پێ نەتوێتەوە

بریار وابوو

ببین بە داربەروویەکی جوان

کام رەشەبا زۆر بەهێزە

رەگەکەکانمان هەڵنەکەنێ و

کامە تەور دەمی تیژە

لاقەکانمان نەبڕێتەوە

ئازیزەکەم …

پێش ئەوەی باران ببارێ و

پێش هەڵکردنی رەشەبا

تۆ رۆیشتی و نەهاتیەوە

(نەتدەزانی ئەوەی بچێ ماسی بگرێ

دەبێ قولەی پێشی تەڕبێ ؟).