ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

یــارجــان

ئـه‌م ئـاگـره‌ خـامـۆش نـابـێ، هـه‌تـا بــا لـه‌و تـوونـێـڵـه‌وه‌

سـه‌رمـه‌سـتـانـه‌، فـوو بـكـات  بـه‌ دارســـتـانــی ئـه‌م زه‌مـیـنـه‌‌،

ئـه‌م جـه‌نـگـانـه‌ تـه‌واو نـابـن، هـه‌تـا لـوولـه‌ی تـفـه‌نـگـه‌كـان

بـۆ پـێـشـاوی ئـه‌م جـیـهـانـه‌‌، نـه‌كـه‌یـن بـه‌ لـوولـه‌ی مـه‌سـیـنـه‌،

تـا لـوولـه‌ی تـۆپـهـاوێـژه‌كـان

نـه‌كـه‌یـن بـه‌ لـوولـه‌كـیی زێـراب، بـۆ گـونـدێـكـی ده‌شــتـیی ئـه‌نـفـال،

ئـه‌م عـیـشـقـه‌مـان گـه‌وره‌ نـابـێ

هـه‌تـا ئـه‌ڤـیـنـی دراوسـێـمـان، بـاڵاتـر نـه‌بـیـنـیـن لـه‌ خـوود،

ئـه‌م ڕه‌شمـه‌رگـه‌ بـێـپـایــانـه‌

تـا زمـان و ڕه‌نـگ و ئـه‌دگـار، فـه‌رمـانـڕه‌وای كـه‌لله‌ی پـووت بـێ،

لـه‌ ئـاده‌مـه‌وه‌ بـۆ ئـه‌نـجوو، ڕاسـتـیی و ڕاســتـیی و ڕاسـتـی؟!

لـه‌ حــه‌واوه‌ بـۆ مـه‌ریـه‌م، حـه‌رام و حـه‌رام و حـه‌رام؟!

لـه‌ هـێـرۆشـیـمـاوه‌ بـۆ هـه‌ڵـه‌بـجـه، سـاریـن و ســاریـن و سـاریـن؟!

لـه‌ ئـیـبـراهـیـمـه‌وه‌ بـۆ مـوحـه‌مـه‌د، ئــاگــر و ئــاگــر و ئــاگــر؟!

لـه‌ هـاجـه‌ره‌وه‌ بـۆ دووعـا، قـوربـانـیی و قـوربـانـیی و قـوربـانـی؟!

لـه‌ تـرواده‌‌وه‌ بـۆ ئــاڤــڕیـن، سـووتـان و ســووتـان و ســووتـان؟!

لـه‌ بـیـلالـه‌وه‌ بـۆ خــاوه‌ر، هـاوار و هـاوار و هـاوار؟!

لـه‌ سـومـه‌یـیـه‌وه‌ بـۆ مـیـركـان، شـه‌هـیـد و شـه‌هـیـد و شـه‌هـیـد؟!

لـه‌ ئـیـبـرسـه‌وه‌ بـۆ سـه‌رده‌شـت، خـه‌رده‌ل و خـه‌رده‌ل و خـه‌رده‌ل؟!

لـه‌ ئـه‌یـوبـه‌وه‌ بـۆ مـه‌زڵـوم، خـۆڕاگـریی، خـۆڕاگـریی، خـۆڕاگـریی؟!

لـه‌ ڕابـیـعـه‌وه‌ بـۆ لـه‌یـلا، لـێـبـوورده‌یی، لـێـبـوورده‌یی، لـێـبـوورده‌یی؟!

لـه‌ لـیـنـیـنـگـراده‌وه‌ بـۆ كــۆبــانــێ، بـه‌رخـودان و بـه‌رخـودان و بـه‌رخـودان؟!

لـه‌ قـابـیـلـه‌وه‌ بـۆ ڕه‌جـه‌ب، خـوێـن و خـوێـن و خـوێـن؟!

لـه‌ زولـیـخـاوه‌ بـۆ چـیـچـه‌ك، ئـه‌سـریـن و ئـه‌سـریـن و ئـه‌سـریـن؟!

لـه‌ وارشـۆوه‌ بـۆ سـه‌رێ كـانـی، وێـران و وێـران و وێـران؟!

لـه‌ مـارتـنـه‌وه‌ بـۆ كـایـا، ســتـران و ســتـران و ســتـران؟!

لـه‌ حـه‌پـسـه‌خـانـه‌وه‌ بـۆ سـارا، ئـازار و ئـازار و ئـازار؟!

لـه‌ دێـرسـیـمـه‌وه‌ بـۆ شــنـگـال، ڕووخـان و ڕووخـان و ڕووخـان؟!

لـه‌ مـانـدێـلـلاوه‌ بـۆ سـازڤـان، زیـنـدان و زیـنـدان و زیـنـدان؟!

لـه‌ مـارگـرێـتـه‌وه‌ بـۆ ئـان، قـه‌لـغـان و قـه‌لـغـان و قـه‌لـغـان؟!

لـه‌ گـوڵاڵـه‌‌ بـۆ ڕۆبـۆسـكـێ، جـه‌سـتـه‌ و جـه‌سـتـه‌ و جـه‌سـتـه‌؟!

لـه‌ گـانـدیـیـه‌وه‌ بـۆ شـاكـر، ئـاشـتـیی و ئـاشـتـیی و ئـاشـتـی؟!

لـه‌ ڕۆزاوه‌ بـۆ سـه‌كـیـنـه‌، ئـازادیی و ئـازادیی و ئـازادی؟!

لـه‌ حـه‌سـه‌نـكـێـڤـه‌وه‌ بـۆ پـه‌نـجـاعـه‌لـی، ژیــان و ژیــان و ژیــان؟!‌