ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

  

نامەیەکم دایە دەست با

هەور هات و لێی تەڕ کردم

رازێکێشم بە مەی سپارد

ئەویش هات و لێی سڕ کردم

٭ ٭ ٭

نامەیەکم دایە دەست با

تا بۆ نیشتمانی ببا

پێم وانییە نەنامەی من

نە ئازادیش بەكەس بگا

***

نامەیەكم دایە دەست با

رەشەبا لە ئاسمان دڕاندی

پەڕەكانی مێژوو كەوتن و

خیانەت بەئاشكرا فڕاندی