ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

                           

ئێستگەی  حەوانەوەی

رێبوارانی نێوان

شاری سلێمانی و قەرەداخ بوو

بنکەی باندی دزو

مرۆڤ کوژەکانبوو

مستۆی دەمانچەو قۆناغەتفەنگ

رەوشت ویاساو ریسابوو

چەکدارەکانیان  لەناو شارا

پەتای مەرگیان بڵاوئەکردەوە

بنەی دزی وبەد رەوشتیان

بۆشەو ئەنایەوە

دانیشتوانی شار

هەر لەئێوارەوە

دەرگای ماڵ و دوکانیان

کڵۆم ئەکرد

لەگەل خۆرهەڵهاتنا

هەواڵی دزی وکوشتن

دەماو دەمی ئەکرد

لەبەغداو کەرکوک وتارانەوە

پیرۆزبایان لێ ئەکرا

حکومرانەکانی سلێمانی

چاو وگوێیان لێ ئەئاخنی