ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

ئازیزەكەم من دەمێكە لەچاوەڕوانی تۆم

بەڵام تۆ، بەلەسەرخۆیی

ئێستا هاتی

ئاخۆ تۆش وەك من 

پەلەی گەیشتنتنە؟

یاخود بەدیار گیتارێكی رەنگ زەرد

گیتارێكی بابردوو، دەوەستی

كەچی هەر نەهاتی

ئاخر من رۆژەكانی ساڵ دەژمێرم

كەچی تۆ، بەلەسەرخۆیی 

لەم دیوی تەمەنەوە هاتی

پەلە بكەو من بەرەو پایز گلۆر دەبمەوە

تۆش، هێشتا دەست لەبەهار بەرنادەی

دڵم بەكوڵی عیشقێكی شۆڕشگێڕە

كەچی تۆ، هێمن‌و مەست،

بەرەو من تاو نادەی

ئازیزەكەم، من چاوەڕێی یەك وشەی تۆم

واتۆش بەدیار سەرابی خەیاڵ 

دوور رادەمێنی

ئەو وشەیە نادركێنی

ئاخۆ ، وەك من پەلەی گەیشتنتە؟

ئەی بۆ دڵم نالاوێنیەوەو 

ئازادی بكەی، 

مەهێلە دڵەكوتە بۆ خۆی ببات

من دەمەوێ زوو پێت بگەم

تۆ هەر دوام دەخەی و رێگام نادەی

هەرچیت هەیە ئێستا بیڵێ

كاتم نییە، وشەكە بدە ئاسمان

بڵێ ، ئازیزەكەم منیش تۆم 

هەر خۆش دەوێ 

************