ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

١

ئەگەر دڵت تەقی و ھەموو گیانت

بوو بەخوێن

مەترسە بۆ ئەبەد نامری

چونکە دڵ تەنیا بە عیشق دەتەقێ

٢

عیشق ھەم دەتکات بە کۆیلە

ھەم ئازادت دەکات

کاتێک لەناو نیگایەکی دەتوێیتەوە

بۆ ئەبەد نابیتەوە خۆت

کاتێک توایتەوە

بۆ ئەبەد نابیتە کەس

٣

عیسا گرەوەی لەسە ر دوو زللە دەکرد

بەلام عیشق ھەنجن بە ھەنجت دەکات

کەچی ھەر چاوەرێی لێدانی زیاتری

٤

لە یانەیەکی قەرەبالغ

لە سەر مێزێک بە تەنیا دادەنیشی

ئەگەر دڵت لەناو عشق ون بووبێت

ھەست بە کەسیان ناکەێت