ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

رۆحم

گری نادەم

بە پەڕەیەک کاغەزی 

رەنگ هەڵبزڕکاوەوە

ڕۆژ لەدوای ڕۆژ

وشەکانی کاڵبێتەوە.

هەر هەوایەک هەڵیکرد

بەماڵ وکۆڵانی گەڕەکا

بیهێنێت و بیبات. 

کرین وفرۆشتنی پێوە ناکەم

بڕێکی دەست بەدەست بێت    

ئەوی تری قەرزبێت و 

هەتامردن نەبڕێتەوە 

نایبەستمەوە  

بەسێ کوچکەی

ماتماتیک وگەمەی دامەوە

یەکەم ودووەم خورا

سێیەم بەداشە هارە

بیان گێڕێتەوە

بلیتی شەمەندەفەری

بەهەردوولادا تێپەریو

ناکرم ونافرۆشمەوە

حەزو ئارەزوەکانم

لەداوی جاڵجاڵۆکەوە

نائاڵێنم

هەر ڕۆژەو  ناوبژیوانێک

ببێتە میوانمان 

هاوژینی لەعەشقەوە

گوڵی گەشی چوار وەرزەیە

ئەلمانیا ... هانۆڤەر