ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

كە ژیان تێكم ئەشكێنێ و پەرش و بڵاوم ئەكاتەوە

تۆ وەك دەستێكی میهرەبان

دێیت و ڕێكم ئەخەیتەوە

لەو شوێنەی كە گۆزەی دڵمی تیا شكا بوو

تۆ وەك دۆستێكی كەونارم

دێیت و چاكی ئەكەیتەوە

كوێیەك زۆر غەریبی ئەكەم

دێی بۆ ئەوێم ئەبەیتەوە

كە با یادەوەریم ئەباو شەوقی سەرم ئەسڕێتەوە

تۆ سەرلەنوێ دێی هەر هەمووی ئەنووسییەوە

ئێستێ وام لەبەر بای تووڕە

هەر تاڵێكی سەروەریمی بۆ كەنارێ ڕفاندووە

ئەزانم تۆ دووبارە بۆ لام دێیتەوە

هەموویان كۆ ئەكەیتەوە

نازانم كەی لە دووبارە گرواندنم ئەبیتەوە

كە دڵنیام بە بوونی تۆ

وادەی مەرگ و مەینەتیم بیر ئەچێتەوە

تۆ شاباڵی فڕینمی

تۆ هەتوانی سیحرامێزی برینمی

ئەوە تۆی بەرەو لوتكەكانم ئەبەیتەوە

بێهوودەییم ئەكوژیت و كتێبم بۆ ئەكەیتەوە

ئەزانم درەنگە وا خۆر خەریكە ئاوا ئەبێ

ئەوە تۆی قاسەی تریفەم بۆ ئەشكێنی و

دەرگای ئاسمانی فڕینم ئەكەیتەوە

هەر كاتێكیش كە تێك ئەشكێم

تۆ دێی ڕێكم ئەخەیتەوە