ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

‎پێشتر تۆ لە سەر ڕێگەیەكی خۆڵاوی دەستەكانت بڵیند كردبوون بۆ باران

‎منیش لەسەر ساغكردنەوەی ئەو ڕستانە بووم

كە بەهەڵە لە دەمی خۆم دەرچووبوون

‎بە تەنیا لە سێبەرێك دانیشتبوو

پێمگوت خۆشم دەوێی

‎هیچ خۆی سەغڵەت نەكرد

‎ویستم سڵاوی لێبكەم نەیویست

‎بۆ ماچێك سەرم لە كێوان دەدا نەیویست

‎دەمی ئەو لەو شیعرە دەچوو

چەند جار سڕابێتەوە

‎لە قەپاڵی سێوێك دەچوو

‎لە ماندوو بوونی پایزێكی زیزبوو دەچوو

‎سەرزەنشتی دڵی خۆم دەكرد

‎بۆچی هێندە سادەی

‎بۆچی لە كەینو بەینی دڵەكان ناگەی

‎بۆچی خۆت بەسەرابێك خەریك دەكەی

‎بۆچی شەڕی عیشقێكی ترساو دەكەی

‎بەخوڕ

‎دەمی ئاسمان

كەوتە كۆشی حەزێك و لە ڕوناكی ڕوحێكدا داگیرسا

‎كەوتە ناو ماڵێكی تەڕ

‎بە سێبەری سەهەندێكدا ڕەتبوو

‎ئەو ڕۆژەی تۆم دیت ڕاستەوخۆ لەگەڵ باران قسەت دەكرد

‎ماتەڵ بوونی گریانەكانت بۆ گێڕایەوە

‎چەمانەوەی ڕوبارو كەوتنی شاخەكانت بۆ گێڕایەوە

‎ئەو ڕۆژە وەك ئێستام لە بیرە

‎بەدەم پێكەنینەوە باسی بێ ئاگایی منت بۆ باران دەكرد

‎باسی خەڵەتاندنی گریان و ڕوحە بەجێماوەكانت بۆ باس دەكرد

‎ئەو دەستانەی تۆم دیتن وەك گەڵا سەراوی مردنەكانیان قوڕاو دەكرد

‎بەو ستایلەوە ڕاوەستابووی كە بۆنی بارانت دەپڕژاند

‎چەمی هەورانت دەگرماند

‎نزای بارانت ڕەنگكردبوو

‎لە كورسییەك دەگەڕای خەونی سروشك و تەمی ئازارەكانی لێڕۆنێی

‎تا تۆ دەستەكانت دادەگری من لێرە دەبم

‎تا تۆ پێناسەی ڕێژنەكان دەكەی لێرە ناڕۆم

‎تا هەڵدەكووتیتە سەرم و دەرم دەكەی لێرە دەبم

‎ماوەیەكی زۆر بەدیار تووڕەبوونی دەنگێكەوە گریام

‎بەدیار نەمانی كانییەكەوە مردم

‎كەس بە فریای ئەو بارانانە نەكەوت

كە بێ دەنگ و بێ هەڵا ڕۆنیشتن و خەوتن

‎كەس لە خەمی ئەو نزایانەدا نەبوو

بێ ئاگا هەڵوەرین

‎دەمێكە خۆم مەڵاس داوە

تا سەبەتەیەك ماچ. خڕبكەمەوە

‎تا دیوانێك گۆرانی بنووسم

‎تا لە تەنیشت تۆوە لە كەنوویەكی زێڕیندا بمرم

......

‎بەكر ئاڵەیی

29/7/2021