ئەم هەواڵە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

❶ باكووری شیلی ( بیابانی ئەتەكاما ) : بارانی كەم لێ دەبارێت ؟

1-چونكە تەوژمی پیرۆی سارد بەم شوێنەدا تێپەڕدەكات .

2-ئەم ناوچەیە ناوچەیەكی پەستان بەرز و دژەگەردەلوولە .

❷ ناوچەیەكی تری بیابانی كە دەكەوێتە باكووری ڕۆژئاوای مەكسیك بارانی كەم لێ دەبارێت چونكە ؟

تەوژمی كالیفۆرنیای سارد بەم شوێنەدا تێپەڕدەكات و هەروەها ئەم ناوچەیە دەكەوێتە ژێر پەستانی بەرزەوە .

❸ بیابانی باكووری بانی مەكسیك بارانی كەم لێ دەبارێت چونكە ؟

كەوتۆتە ژێر پەستانی بەرزەوە و كەوتۆتە نێوان دووزنجیرەچیای سیرامیبادا .

❹ ناوچەیەكی تر هەیە نیمچەبیابانە كەدەكەوێتە بانی پەتاگۆنیا بارانی كەم لێ دەبارێت چونكە ؟ 

زیاتر دەكەوێتە سێبەری باران و ڕووەكەی تریشی چیای ئەندیە .

وەرگیراوە لەكتێبی د. ئازاد

  • 1