محەمەد بامەرنی/ بوچێ فێرخواز ژبیردكەن

 

ئێك ژوان دیاردەین بەرچاڤ دناڤ قوتابیان دا ئەوژی ژبیركرنە رەنگە بێتە خالەكا مەترسی دار بۆ قوتابی كارتێكرنا خوە یا نەرینێ هەبێت ل سەر خاندنا قوتابی وهەستا بیزارێ بكەت ژخاندنی و ژخاندنی رەڤێت بخو بكەتە ئاتاڤەكا مەزن ل ژیانا خاندنی دا ل ڤی دووماهیێ بسپورو شارەزاین پەروەردەی ل چەندین ڤەكولێن دا ل هندەك زانكوین جێهانی كار ل سەر كرێ دیاردكەن ژبیركرنی ئەگەرین خوە هەنە ئەوژی ژئەنجامێ نەبكارئینان وان بیزانین ئەوین قوتابی وەرگرتین ژ قوتابخانی ل ڤێری قوتابێ ئەگەر وان بیزانینا بكارنەئینت بیگومان روژ بۆ روژی دی ژمیشكی وی ئەڤ بیزانینە دەركەڤن وزیترین دەم نامینە ل بیراوی یافەرە قوتابی ڤان بیزانینا بكاربێنت روژانە ڤان بێزانینا ل سەر كار بكە دا نەبێتە جهێ ژبیركرنێ هەروەسا ئەڤ شارەزاین پەروەردەی ئاشكرا كریە تێكەل بون ژی كارتێكرنا نەرینێ هەیە ل سەر قوتابی ئەگەر ل ڤێری قوتابی بابەتین كەڤن نوی تێكەلی ئێك كرن بی گومان دبێتە جهی ژبیركرنی بو نموونە ئەگەر قوتابی ژبەری نوكە وانا مێژوو هەبێت باش ئیكسەر وانەكا نوی هەبێت ئەڤ دبێتە هاریكار ژبو ژبیركرنی هەروەسا پەیدابونا هندەك پالدەرین بدەستی قوتابی نەبن یا ئاشكرایە هەر كەسەك ژمە بیرهاتن نەخوش هەنە رەنگە ئەڤان بیرهاتنە بنە جهێ كارتێكرنی تابیەتی ئەڤ قوتابێن زانكو و پەیمانگەهان ئەڤ چەندە ل دەف هەیە یافەرە ئەڤ بیرهاتنە بهینە ژبیركرن ژبەر وی یەكی دا نەبنە ئەگەری نەخوشین دەرونی هەروەكی ئێك ژ زانا دبیژین بیرهاتنین خوش ژی ژبیردكەین هەروەسا ئەڤ شارەزاین پەروەردەی دیاردكەن پیدڤیە ماموستا بزانیت قوتابی وی بی رەنگەكی باش و سەركەفتیانە فیربویە ئەڤەژی پیدڤیە ریگا دووبارەكرنی هەبێت تابیەتی بكارئینان نموونا زیدەتر هەبێت دا پتر قوتابی فیربێت هەروەسا یا فەرە قوتابی بەردەوام گریدابێت ب كردارین فیركرنی تابیەتی ل وەختی هاڤینێ دا بو ڤی چەندی پەروەردە خولا ڤەكەت بۆ قوتابیا ئەڤ خولا هەمە جوربن هەروەسا ژینگەها قوتابخانی ژی یا سەرنج راكیش بیت دا قوتابی پتر حش خاندنی بكەت بەردەوام بخوینت.                   

 

 

  • 1