ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

شێخوەسانان ئازارێكە هەرگیز

هەرگیز نابرێتەوە

خەزانێكە بەهاتنی سەد بەهاریش

سیمای سەوزی ناژیێتەوە

شێخوەسانان ئازارێكە هەرگیز

نابێت بەرابردوو

پێم سەیر بوو لەورۆژەدا

زەوی یاسای سورانەوەی لێ تێك نەچوو

برووسكە ژانە لەناو رۆحمان

دێت و دەچێ

شێخوەسانان گەرمە برینە

وەك كڵاو قاسم و چیای هەورێ