ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

پەرستارێک

لەجیات فاکسین

خوێنی فریشتەی تێکردم

ژیانی دامێ

بەدزی مردنی لێبردم.

٭ ٭ ٭

فریشتەیەک

فایرۆسەکان باش دەناسێ

بۆیە هەمیشە کراسی ژیان

بەتەنافەکەی منەوە

هەڵدەواسێ.

٭ ٭ ٭

تاعون دێو بوو مرۆی دەخوارد

کۆرۆنا مردنی دەژمارد

کاتی من هات

فریشتەیەک لەودیو پردی ژیانەوە

وەک خۆر هەڵهات.

٭ ٭ ٭

پەرستارێک

نا....ببوورن فریشتەیەکی بێلانە

لەخوێنمدا دێت و دەچێ و

دڵمی کردۆتە هێلانە.